Oppstartsinformasjon til foreldre

25 mai, 2020 av Odd-Arne Diseth

Kjære foreldre!

Det åpnes forsiktig opp igjen for å ha fysiske speidermøter, men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte.

I speidergruppa vår vil vi etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter i ukene framover.

Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foreldre.

 

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene, det innebærer blant annet:

 

*             Alle vasker hendene når de kommer og går fra speidermøte. Vi vil ha håndsprit og vaskevann på plass.

*             Vi minimerer bruk av fellesutstyr. Vi kommer til å informere om hva man må ha med hver uke.

*             All aktivitet vil foregå utendørs.

*             Vi kommer til å ha påmelding for hvert møte – blir vi flere påmeldte enn vi klarer å håndtere vil vi splitte opp. Viktig at dere melder på hvis dere kommer!!

*             Vi vil gjennomføre aktiviteter som gjør det enklere å holde avstand til hverandre.

*             Speidere med forkjølelse eller symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta.

 

 

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå.

Det kjenner vi oss trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft.

 

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt.  (Odd-Arne – tlf 93662894)

Det er opp til hver enkelt å vurdere om barna/barnet deres skal delta på fritidsaktiviteter nå, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal kjenne dere trygge på våre aktiviteter.

 

Vi gleder oss til å komme i gang 😊

 

Speiderhilsen

 

lederne