Småspeidere 3.–4. klasse

Du får også lov til å få ansvar og lærer å klare deg selv. På det gule skjerfmerket du får når du blir tatt opp som småspeider er det et kompass og noen fotavtrykk. De viser veien til oppdagelse av nye eventyr – den spennende veien som ligger foran deg som småspeider.

Du som er småspeider lærer mange nye ting hver uke. Det kan være å tenne bål, hvordan du hjelper en som har skadet seg, eller å sette opp et telt. Du samarbeider med andre for å få det til, og det er lov å gjøre feil og prøve igjen, hvis du synes ting er vanskelig. Du lærer også hvordan du skal ta vare på naturen, og om hvor viktig det er å bry seg om andre som kanskje ikke har det like bra som deg selv.

Bli småspeider!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med småspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i flokken, og med enkle oppgaver som skal løses sammen med andre småspeidere, starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Hos oss har flokken møter sammen med troppen.

Enhetsledere i småspeiderflokk

Ann-Katrin Karlsrud

Enhetsleder i tropp og flokk
Mobil: 478 79 038

Gry M. Diseth

Enhetsleder i tropp og flokk
Mobil: 938 97 639

John Steinskog

Enhetsleder i tropp og flokk
Mobil: 905 03 871

Odd-Arne Diseth

Gruppeleder
Mobil: 936 62 894

Solveig L. Steinskog

Enhetsleder i tropp og flokk
Mobil: 472 64 769