Troppen 5.-10. klasse

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

Enhetsledere i Troppen

Ann-Katrin Karlsrud

Assistent i tropp
Mobil: 478 79 038

Einar Torvund

Rover og assistent i tropp

Inga Isabella Westby

Rover og assistent i tropp

Isak Lillehol Gadderud

Roverlagsleder, assistent i tropp og kasserer

Odd-Arne Diseth

Gruppeleder og enhetsleder i tropp
Mobil: 936 62 894

Trym Vegard Haavardsholm

Enhetsleder i tropp